Wzór pozwolenia rodziców

Zablokowany
Awatar użytkownika
Faust
Posty: 317
Rejestracja: 16 kwie 2014, o 23:35
Skąd: Białystok
Ekipa: Drużyna Króla Astera

Wzór pozwolenia rodziców

Post autor: Faust » 16 kwie 2014, o 23:42

Jeżeli jesteś miedzy 16 a 18 rokiem życia i chcesz uczestniczyć w spotkaniach ASG, Twoim obowiązkiem jest posiadanie tak zwanego "Pozwolenia od rodziców". Nie posiadając go nie zostaniesz dopuszczony do rozgrywek ASG.

Wzór:
My, niżej podpisani ................................................................................ (imiona i nazwisko rodziców/opiekunów), jako rodzice/opiekunowie ........................................................... (imię i nazwisko gracza) urodzonego w dniu .............................................. roku, wyrażamy niniejszym zgodę, by nasz/a córka/syn (podopieczna/podopieczny) brał/a udział w spotkaniach Air Soft Gun. Jednocześnie oświadczamy, iż jest nam wiadomym, że spotkania ASG polegają na oddawaniu przez uczestników strzałów do siebie (symulacja walki) z replik broni o napędzie pneumatycznym kulkami plastikowymi o średnicy 6 mm i masie do 0,33 g. Jest nam również wiadomym, że używane przez uczestników repliki są napędzane sprężonym powietrzem lub gazem i wyrzucają pocisk z prędkością początkową do 200 m/sek., na odległość do 100 m, także seriami. Jest nam także wiadomym, że w spotkaniach ASG udział biorą osoby pełnoletnie w różnym wieku. Oświadczamy dodatkowo, że mamy świadomość, iż uczestnictwo w grach ASG jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń, otarć, złamań, a także, w skrajnym przypadku, utratą oka lub oczu, a wszystkie mogące zaistnieć wypadki, mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia zdrowia i ciała, w tym do utraty wzroku. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez naszą córkę / syna / podopieczną / podopiecznego i oświadczamy, że w razie zaistnienia wypadku, gdzie ofiarą będzie nasza córka / syn / podopieczna / podopieczny, nie będziemy wnosić roszczeń odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec sprawcy wypadku bądź jakiegokolwiek innego uczestnika spotkań ASG.
Podpis rodziców/opiekunów:
Numer kontaktory do rodziców/opiekunów:
Komórka: 517695834
Facebook: Faust Galadonel (https://www.facebook.com/faust.galadonel)

Zablokowany